top of page

Een afspraak maken bij de huisarts

Een afspraak maken kan telefonisch (zie telefoonnummers elders op deze pagina), 's morgens van 0800 - 1000 uur. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Voor elke afspraak staat in de agenda 10 minuten genoteerd. Als u meer tijd nodig heeft (u heeft misschien verschillende vragen; u wilt een langer gesprek; u komt voor een chirurgische behandeling) moet u dit aan de doktersassistente kenbaar maken. Zij kan dan in de agenda meer tijd voor u reserveren.

Aanvraag huisbezoek

Omdat er in de praktijk meer mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het - indien mogelijk - beter om naar de praktijk te komen. Bent u hiertoe om medische redenen niet in staat, dan kunt u een visite aanvragen, liefst telefonisch tussen 08.00 en 10.00 uur. Als het niet om een spoedprobleem gaat zal uw huisarts u na het ochtend- of na het middagspreekuur bezoeken.

Telefonisch spreekuur

Tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u de assistente bellen voor een uitslag (bloed, urine, röntgenfoto). Zij kan u dan de uitslag meedelen. Als naar aanleiding van de uitslag nadere uitleg nodig is dan zal uw huisarts u zelf terugbellen (tussen 12.00 uur en 12.30 uur, of tussen 16.00 uur en 16.30 uur).

Een klacht

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder die verkrijgbaar is bij de assistente en op www.skge.nl.

bottom of page