top of page
Herhaalmedicatie:

Herhaalmedicatie kunt u aanvragen door de receptenlijn in te spreken (24 uur per dag) 076 - 587 95 58 of online via https://home.mijngezondheid.net

Elke werkdag worden de recepten doorgestuurd naar de apotheek.


Online dossierinzage (via
https://home.mijngezondheid.net:

Via https://home.mijngezondheid.net is het mogelijk online uw medisch dossier bij de huisarts in te zien.  De huisarts is wettelijk verplicht om voor u online inzage in uw eigen dossier mogelijk te maken.

Aangezien MijnGezondheid.net gegevens over uw gezondheid opslaat, is het van groot belang dat de informatie uit dit platform goed beveiligd is. Er zijn veel omgevingen waar u in kunt loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is wellicht eenvoudiger, maar wettelijk niet toegestaan. Om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen maakt MGn gebruik van DigiD met sms of de DigiD-app. MGn voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn medische gegevens. Via deze inlogprocedure kunt u er vanuit gaan dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en uw dossier ook echt alleen door u en uw zorgverlener ingezien kan worden.
bottom of page